چشم زخم
نوشته شده توسط : msnag

جفت روحی به افرادی گفته میشود که در سطحی عمیق تر در زندگیمان با آنها ارتباط داریم و معمولاً در سطوح بالاتر جفت روحی جهان آفرینش درگروه روحی ما بوده اند.

تمام افراد، فارغ از اینکه چه کاراکتر شخصیتی ای دارند، به دنبال جذب خود هستند تا کنارش به آرامش برسند. در ادامه به برسی چهار خواب بینی مرحله تضمینی که، برای جذب جفت معنوی و روحانی روحی خود باید طی کنید می پردازیم.

جن عاشق

از لحاظ معنوی جن عاشق جفتهای روحی نقش بزرگی در پیشرفت شما ایفا میکنند. شما حتی میتوانید در طول زندگی چند جفت روحی داشته باشید.

هدف ما از انجام هرکاری در زندگی، رسیدن به سحر شدن حال خوبتر، آرامش بیشتر و احساس رضایت بیشتر است.

ما تا زمانیکه انرژی هایمان به تعادل برسند همزمان با جفتهای روحی خود، بارها تناسخ میکنیم و به زمین می آییم

باطل کردن چشم زخم این مطلب مهم نباید مورد غفلت باشد که شیطان و جن مطابق نظر قرآن کریم بر مومنان تسلط ندارند  جن عاشق دعا ترک مشروب خواری بلکه روش باطل کردن چشم زخم بر کافران است که می توانند به صورت کامل مسلط شوند، افراد بی دینی که شرعیات را رعایت نمی کنند:

در این داستان که در سوره بقره آمده به خوبی تبیین و تحلیل می‌گردد که سحر و جادو قابل تعلیم جفت روحی و آموزش است جزوه پیام هایی از فرشتگان کارکردهای باطل کردن چشم زخم بسیاری دارد و می‌تواند امری مثبت و سازنده و یا منفی و زیان‌بار باشد.

این ارتباطات برای رشد ما بوجود می آیند تا با یادگیری درسهای مهم در طول زندگی، بتوانیم روابط کارمایی که در طول جفت روحی زندگی های ایمپلنت گذشته ما را با جفت روحیمان پیوند زده را جن به تعادل برسانیم.

دلیلی که جفتهای روحی همدیگر را ملاقات میکنند، قانون کارماست.

نشانه های جفت روحی

اگر این سطح معنوی از استادی حاضر نباشد پس آنها قادر به مقابله با وزن کارمای منفی شان نخواهند بود چون این جن انرژی کارمایی روش باطل کردن چشم زخم توسط حضور روح قُل شان، تقویت خواهد شد.

این ازدواج روح و هر جن عاشق دوی جنبه های مونث و مذکر وجود واقعی ما – ضمیر واقعی و ضمیر معنوی سرسخت ما – است.

هر یک از ما باید یاد بگیریم که جفت روحی این الگوهای منفی ها را در درون خودمان چشم زخم در مبنای فلزی (جسمانی) – ضمیر بشری تغییر دهیم تهذیب نفس تا این الگوها بتوانند درون ضمیر الهی و واقعی ما به طلایی تبدیل شوند. این ازدواج کیمیاگرانه است.

عامل منحصر بفرد یکسان که به دو قلوهای روحی قدرت معنوی فوق العاده و طرح هویتی هویت جفت روحی شان را می بخشد، می تواند به همین ترتیب تقویت الگوهای منفی و مثبت آنها را سبب شود.

نامه به فرشته جفت روحی

بلکه یکی تناسخ پیدا کرده و دیگری درسطوح روش باطل کردن چشم زخم بالاتر میماند و نیمه خود جن عاشق را یاری میکند. جفت روحی معمولاً این یکی شدن، در زندگی های آخر افراد بینگ رخ خواهد داد تا بتوانند که این روند را در نهایت با هم کامل کنند.

شعله های دو قلو باید به یک جن سطح معین از استادی معنوی و فهم معنوی از یکی بودن در درون جن ضمیرهای شخصی و فردی خودشان، قبل از یکی شدن با هم، برسند.

در نهایت وقتی دو نیمه به رشد سحر و جادو تعادل کافی رسیدند، با هم تناسخ میکنند و دوباره به هم میرسند و یکی میشوند.

ازدواج با جفت روحی

هر کدام از نیمه ها قبل از ملاقات با نیمه گمشده جن خود در یک زندگی، بارها و بارها تناسخ پیدا جن عاشق کرده و با جفت های روحی زیادی روش باطل کردن چشم زخم ملاقات میکند تا کارمای خود را به تعادل برساند.

همه ما تنها یک نیمه گمشده داریم. گفته شده که در ابتدای خلقت، هر کدام از روح ها به دو نیمه زنانه و جن عاشق مردانه (یین و یانگ) جفت روحی تقسیم جن و جنیان شدند و راه خودشان را برای رشد و تجربه در جهان های پایین تر پیش گرفتند. معمولاً نیمه ها همزمان با هم تناسخ پیدا نمیکنند.

جذب روح همراه

جن عاشق معمولاً نیمه ها همزمان با هم تناسخ پیدا نمیکنند. بلکه یکی تناسخ پیدا کرده و دیگری درسطوح بالاتر میماند و نیمه خود را یاری میکند.

همه ما تنها یک نیمه گمشده داریم. گفته شده که در ابتدای خلقت، هر کدام از روح ها به دو نیمه زنانه و مردانه (یین و یانگ) تقسیم روش باطل کردن چشم زخم شدند تهذیب نفس راه خودشان را برای رشد و تجربه در جهان های پایین تر پیش گرفتند.

در نهایت وقتی دو نیمه به رشد و جن تعادل کافی رسیدند، با هم تناسخ میکنند و دوباره به هم میرسند و جن عاشق یکی میشوند. معمولاً این یکی شدن، در زندگی های آخر افراد رخ خواهد داد تا بتوانند که این روند را در نهایت با هم کامل کنند.

هر کدام از نیمه ها قبل از ملاقات با نیمه گمشده خود در یک زندگی، بارها و بارها تناسخ پیدا کرده و با جفت های روحی زیادی ملاقات میکند تا کارمای خود را به تعادل برساند.

توصیه شده پیش از غذا خوردن و همچنین پیش از اینکه آب جوش روی زمین بریزید حتماً «بسم الله» بگویید تا شریک غذای شما جن در منزل | راهنمایی دقیق خارج کردن جن از منزل نشده و برکت غذایتان کم جفت روحی نکند. روش باطل کردن چشم زخم بی خوابی در شب وباقی ماندن بیش از حد در حمام وتوالت وکناره گیری از دیگران وعدم تمرکز

جن 

جن عاشق اکراه مرد از خوابیدن در کنار جن عاشق همسرش وچنانچه همسرش جن بخواهد در کنارش بخوابد بسیار اذیت وناراحت میشود و هقته ها یا ماهها از نزدیکی با همسر خود دوری مینماید

از این آیه برخی معنای چشم زخم را برداشتند. اما عده‌ای دیگر آن را معنایی کنایی و شدت خشم تعبیر کرده‌اند.

باطل کردن چشم زخم تسلّط او تنها جفت روحی بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده‌اند، و آنها که نسبت به او [= خدا] شرک دعا عشق و محبت می‌ورزند (و فرمان شیطان را جن عاشق به جای فرمان خدا، گردن می‌نهند). روش باطل کردن چشم زخم هنگامی که در مشکلات به برخی از این دعا نویسان غیر متشرع رجوع می شود

باید برای هر امری به اندازه ای که واقعا محتمل هست و واقعیت دارد سهم باز کرد. نمی توان هر مشکلی را از سحر دانست بلکه ابتدائا باید احتمالات اساسی را بررسی نمود. مشکلاتی که ناشی از جادوست آثار خاص به خود را دارد.

حتی برخی گفته‌اند که این آیه جن عاشق دلالت جفت روحی باطل کردن چشم زخم بر تضاد رفتاری کفار دارد، یعنی از طرفی با چشم‌های خود به اعجاز نگاه می‌کنند وقتی که قرآن برای آن‌ها خوانده می‌شود مجذوب می‌شوند و پشت سر پیامبر می‌گویند که پیامبر مجنون است.

امروزه واقعا سحر و جادو بسیار استغفار امام علی کم شده است و بسیار نادر هستند افرادی که بتوانند در این مسیر جن های شیطانی پیش بروند، چون شرایط خاص به خود را می طلبد.

ابطال چشم زخم

جن شخص از مسیر دین و دستور علما فاصله روش باطل کردن چشم زخم می گیرد این زمینه را برای خود فراهم می کند که در مشکلات باطل کردن چشم زخم بیشتری وارد شود، گاهی در منجلاب های بزرگتری جفت روحی افراد فرو می روند که به راحتی امکان خلاص شدن آنها وجود ندارد.

بعضی از ما در دیدگاه جن ها به شکل همزاد به نظر می رسیم و آنها به ما علاقه دارند و کمک زیادی به ما می کنند و علاقه بسیار جن زدگی | آشنایی با نشانه های کلی جن زدگی زیادی به جواهرات ما مخصوص جفت روحی انگشتر های نگین روش باطل کردن چشم زخم دار عقیق که روی آنها آیاتی جن عاشق از قرآن حک شده است دارند جن عاشق دختران مجردی که از جمع جن پسران اکراه دارند

روش باطل کردن چشم زخم

بیشتر جن ها خدمتگزار ارواح اولیا بوده و کمک حال انسان ها هستند اما خیلی دیگر از آنها مثل دیگر آدمیان اهل جن عاشق شیطنت هستند و اکثر آنها ضرری به دیگری نمی رساند و همچون ما درگیر این دنیا و تقدیر خود هستند.

در داستانی که قرآن درباره مردم بابل گزارش ابطال چشم زخم می‌کند به مسأله وجود سحر و تعلیم آن به کمک دو فرشته الهی به نام هاروت و ماروت اشاره می‌نماید.

قابلیت زندگی کردن را دارند و به خاطر همین است که جن به خانه و مسکن هیچ احتیاجی ندارد چراکه سرما و گرما ، و جفت روحی همچنین روش باطل کردن چشم زخم بوران بر جن تاثیری ندارد شهوت زیاد و بدون علت و نه برای همسر جن عاشق خود مبتلا شدن به عادت بد استمناء(خود ارضائی) حتی در متأهلین اکراه به همبستر شدن با همسر خود وعدم علاقه به آن

بنابراین باید گفت بین سختی و انحراف تفاوت بسیاری وجود دارد.انحراف مختص مومنین نمی باشد اما سختی ها برای آنها مقدر شده است.

نتیجه اینکه جنیان و شیاطین به هیچ وجه سلطه قهری و غیر ارادی و تصرف بر انسان نداشته جن عاشق و هر گونه جن و جنیان | آیا میدانید جایگاه جن و انسان کجاست ؟ انحرافی که از سوی آنها درباره انسان صورت می پذیرد

جفت روحی همراه با اختیار و اراده انسان می باشد ولی در اینکه برخی از سختی های زندگی روش باطل کردن چشم زخم انسان از طرف شیاطین است شکی نیست که جملگی برای امتحان و آزمایش ما است.

چرا که او[شیطان]، بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند، تسلّطی ندارد.

در تفسیر این آیه توسط علامه جن عاشق طباطبایی آمده است:هر چند آیه به هر گونه دیوانگی و جنون ناشی از تماس با شیطان اشاره جفت روحی ندارد اما بر آن است که برخی از جنون ها می تواند از ناحیه شیطان باشد.

احساسی در زمان خواب که شخصی در کنارش خوابیده واحساسی همانند اینکه شخص دیگر بر روی جسمش خوابیده باشد همانند جریان هوا و یا صدای نقس کشیدن (بقول معروف بختک)

رفتار انسان در مقابل دیدن جن و عشق به ان

خانمها دربیداری ویادرخواب شخصی برهنه را میبینند در بیداری شاید این صحنه یک لحظه باشد اجنه عاشق و جن عاشق شیاطین با شنیدن کلمه مقدس «بسم الله» از محلی که در آن حضور دارند فرار می کند به خاطر همین است

متاسفانه شاهد این هستیم که آشنا نبودن برخی از مردم با راه های شرعی مقابله با همین محتملات ناچیز، سبب می شود جن دعای مهر و محبت که دست به دامان افراد شیادی شوند که حتی سواد جفت روحی خواندن و روش باطل کردن چشم زخم نوشتن درستی ندارند؛ چه رسد به اینکه دعا نویس باشند؟!.

:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 آبان 1400 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: